Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 23/08/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 113

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 32​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/08/2019 - 15:14
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 23/08/2019 - 15:14