Начало > Възможности за работа > Новини > Консолидирана версия на поканата за заявяване на интерес

Консолидирана версия на поканата за заявяване на интерес

Настоящото съобщение се отнася до процедурите за подбор EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018 и EPSO/CAST/P/21-22/2019.

Публикувана е консолидирана версия на поканата за заявяване на интерес, включваща всички поправки и допълнения, за да се улеснят нейното четене и разбиране.

Можете да намерите консолидираната версия на страницата на всяка отделна процедура за подбор.

Дата на публикуване : 29/08/2019 - 13:19
Дата на актуализацията : 03/09/2019 - 15:02