Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Ενοποιημένη έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ενοποιημένη έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το μήνυμα αυτό αφορά τις διαδικασίες επιλογής EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018 και EPSO/CAST/P/21-22/2019.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάγνωση και η κατανόησή του, δημοσιεύτηκε ενοποιημένη έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει όλα τα διορθωτικά και τις προσθήκες.

Μπορείτε να βρείτε αυτή την ενοποιημένη έκδοση στη σελίδα κάθε διαδικασίας επιλογής.

Ημερομηνία ανάρτησης : 29/08/2019 - 13:19
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 03/09/2019 - 15:02