Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 09/09/2019

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 52

Минимален резултат, необходим за допускане: 31​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 09/09/2019 - 15:35
Дата на актуализацията : 09/09/2019 - 15:35