Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Υπάλληλοι ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Υπάλληλοι ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 09/09/2019

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 52

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 31​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/09/2019 - 15:35
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 09/09/2019 - 15:35