Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 10/09/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 112

Ελάχιστη βαθμολογία: 32​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 11/09/2019 - 10:40
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 11/09/2019 - 10:40