Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти по сигурността — Техническа сигурност

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти по сигурността — Техническа сигурност

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 10/09/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 32

Минимален резултат: 12​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 11/09/2019 - 10:42
Дата на актуализацията : 11/09/2019 - 10:42