Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 10/09/2019

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 32

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 12​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 11/09/2019 - 10:42
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 11/09/2019 - 10:42