Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu - Asistenti za sigurnost – tehnička sigurnost

Poziv u centar za procjenu - Asistenti za sigurnost – tehnička sigurnost

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 10/09/2019

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 32

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 12​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 11/09/2019 - 10:42
Datum zadnjeg ažuriranja : 11/09/2019 - 10:42