Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 10/09/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 57

Минимален резултат: 29​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 11/09/2019 - 10:43
Дата на актуализацията : 11/09/2019 - 10:43