Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 10/09/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 57

Ελάχιστη βαθμολογία: 29​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 11/09/2019 - 10:43
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 11/09/2019 - 10:43