Home > Job opportunities > Членове на конкурсната комисия - Служители по сигурността — Техническа сигурност - Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Членове на конкурсната комисия - Служители по сигурността — Техническа сигурност - Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Madeja Leszek

Заместник-председател

Saliba Paul De Sousa

Conceição Isabel

Членове

Ortega Sánchez Aurora
Console Oronzo
Auman Marnix
D'Ago Giuseppe
Doring Constantin
Van Acker Geert
Laboure Laurent
Rodriguez Vico Manuel
Arrazola Delgado Maria
Le Glaunec Jean-Stéphane
Mermety Frederic
Matelyte Giedre
Augustinov Boris Petru
Kuklis Tomas
Bracke Niels

Jarecsni Laszlo

Заместник-членове

 N/A

Дата на публикуване : 12/09/2019 - 15:54
Дата на актуализацията : 12/09/2019 - 16:01