Home > Job opportunities > Valikukomisjoni liikmed - Julgeolekuametnikud – Tehniline julgeolek - Julgeolekuametnikud – Teabe ja dokumentide turvalisus - Julgeolekuametnikud – Julgeolekutoimingud

Valikukomisjoni liikmed - Julgeolekuametnikud – Tehniline julgeolek - Julgeolekuametnikud – Teabe ja dokumentide turvalisus - Julgeolekuametnikud – Julgeolekutoimingud

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Madeja Leszek

Esimehe asendaja

Saliba Paul De Sousa

Conceição Isabel

Liikmed

Ortega Sánchez Aurora
Console Oronzo
Auman Marnix
D'Ago Giuseppe
Doring Constantin
Van Acker Geert
Laboure Laurent
Rodriguez Vico Manuel
Arrazola Delgado Maria
Le Glaunec Jean-Stéphane
Mermety Frederic
Matelyte Giedre
Augustinov Boris Petru
Kuklis Tomas
Bracke Niels

Jarecsni Laszlo

Asendusliikmed

 N/A

Avaldamise kuupäev : 12/09/2019 - 15:54
Ajakohastatud : 12/09/2019 - 16:01