Home > Job opportunities > Członkowie komisji konkursowej - Pracownicy ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo techniczne - Pracownicy ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo informacji i dokumentów - Pracownicy ds. bezpieczeństwa – Operacje w zakresie bezpieczeństwa

Członkowie komisji konkursowej - Pracownicy ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo techniczne - Pracownicy ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo informacji i dokumentów - Pracownicy ds. bezpieczeństwa – Operacje w zakresie bezpieczeństwa

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Madeja Leszek

Zastępca przewodniczącego 

Saliba Paul De Sousa

Conceição Isabel

Członkowie

Ortega Sánchez Aurora
Console Oronzo
Auman Marnix
D'Ago Giuseppe
Doring Constantin
Van Acker Geert
Laboure Laurent
Rodriguez Vico Manuel
Arrazola Delgado Maria
Le Glaunec Jean-Stéphane
Mermety Frederic
Matelyte Giedre
Augustinov Boris Petru
Kuklis Tomas
Bracke Niels

Jarecsni Laszlo

Zastępcy członków

 N/A

Data publikacji : 12/09/2019 - 15:54
Data aktualizacji : 12/09/2019 - 16:01