Home > Job opportunities > Členovia výberovej komisie - Bezpečnostní úradníci – Technická bezpečnosť - Bezpečnostní úradníci – Bezpečnosť informácií a dokumentov - Bezpečnostní úradníci – Bezpečnostné operácie

Členovia výberovej komisie - Bezpečnostní úradníci – Technická bezpečnosť - Bezpečnostní úradníci – Bezpečnosť informácií a dokumentov - Bezpečnostní úradníci – Bezpečnostné operácie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Madeja Leszek

Zastupujúci predseda

Saliba Paul De Sousa

Conceição Isabel

Členovia

Ortega Sánchez Aurora
Console Oronzo
Auman Marnix
D'Ago Giuseppe
Doring Constantin
Van Acker Geert
Laboure Laurent
Rodriguez Vico Manuel
Arrazola Delgado Maria
Le Glaunec Jean-Stéphane
Mermety Frederic
Matelyte Giedre
Augustinov Boris Petru
Kuklis Tomas
Bracke Niels

Jarecsni Laszlo

Zastupujúci členovia

 N/A

Dátum publikovania : 12/09/2019 - 15:54
Dátum aktualizácie : 12/09/2019 - 16:01