Home > Job opportunities > Člani natečajne komisije - Upravni uslužbenci za tehnično varnost - Upravni uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov - Upravni uslužbenci za varnost

Člani natečajne komisije - Upravni uslužbenci za tehnično varnost - Upravni uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov - Upravni uslužbenci za varnost

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Madeja Leszek

Namestnik predsedujočega

Saliba Paul De Sousa

Conceição Isabel

Člani

Ortega Sánchez Aurora
Console Oronzo
Auman Marnix
D'Ago Giuseppe
Doring Constantin
Van Acker Geert
Laboure Laurent
Rodriguez Vico Manuel
Arrazola Delgado Maria
Le Glaunec Jean-Stéphane
Mermety Frederic
Matelyte Giedre
Augustinov Boris Petru
Kuklis Tomas
Bracke Niels

Jarecsni Laszlo

Nadomestni člani

 N/A

 

Datum objave : 12/09/2019 - 15:54
Datum posodobitve : 12/09/2019 - 16:01