Home > Job opportunities > Uttagningskommitténs medlemmar - Säkerhetshandläggare – teknisk säkerhet - Säkerhetshandläggare – informations- och dokumentsäkerhet - Säkerhetshandläggare – säkerhetsverksamhet

Uttagningskommitténs medlemmar - Säkerhetshandläggare – teknisk säkerhet - Säkerhetshandläggare – informations- och dokumentsäkerhet - Säkerhetshandläggare – säkerhetsverksamhet

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Madeja Leszek

Ställföreträdande ordförande

Saliba Paul De Sousa

Conceição Isabel

Medlemmar

Ortega Sánchez Aurora
Console Oronzo
Auman Marnix
D'Ago Giuseppe
Doring Constantin
Van Acker Geert
Laboure Laurent
Rodriguez Vico Manuel
Arrazola Delgado Maria
Le Glaunec Jean-Stéphane
Mermety Frederic
Matelyte Giedre
Augustinov Boris Petru
Kuklis Tomas
Bracke Niels

Jarecsni Laszlo

Ställföreträdande medlemmar

 N/A

Publicerat den : 12/09/2019 - 15:54
Senaste uppdatering : 12/09/2019 - 16:01