Home > Job opportunities > Членове на конкурсната комисия - Асистенти по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите - Асистенти по сигурността — Техническа сигурност - Асистенти по сигурността — Операции за сигурност

Членове на конкурсната комисия - Асистенти по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите - Асистенти по сигурността — Техническа сигурност - Асистенти по сигурността — Операции за сигурност

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Durand Fabien

Заместник-председател

Dehon Pierre-Jacques
Jarecsni Laszlo

Членове

Curran Christian
Mehl Bruno
Heed Kristina
Marin Constantin
Lehmusjarvi Inkeri
Fourneau Stéphane
Inclan Gonzalez Antonio
Grange Jean-François
Knudsen Morten
Piechowski Arkadiusz
De Boeck Koenraad
Perez Antonio
Decoutere Dominiek
Westberg Lena
Ortega Montero Maria del Carmen
Verbiest Patricia
Hasnaoui Rachid
Gervasoni Sergio
Bengtsson Eva
Volante Sandra
Kalossakas Konstantinos
Sanz Canil Sergio

 

Заместник-членове

N/A

Дата на публикуване : 12/09/2019 - 16:03
Дата на актуализацията : 12/09/2019 - 16:04