Home > Job opportunities > Valikukomisjoni liikmed - Julgeolekuassistendid – Teabe ja dokumentide turvalisus - Julgeolekuassistendid – Tehniline julgeolek - Julgeolekuassistendid – Julgeolekutoimingud

Valikukomisjoni liikmed - Julgeolekuassistendid – Teabe ja dokumentide turvalisus - Julgeolekuassistendid – Tehniline julgeolek - Julgeolekuassistendid – Julgeolekutoimingud

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Durand Fabien

Esimehe asendaja

Dehon Pierre-Jacques
Jarecsni Laszlo

Liikmed

Curran Christian
Mehl Bruno
Heed Kristina
Marin Constantin
Lehmusjarvi Inkeri
Fourneau Stéphane
Inclan Gonzalez Antonio
Grange Jean-François
Knudsen Morten
Piechowski Arkadiusz
De Boeck Koenraad
Perez Antonio
Decoutere Dominiek
Westberg Lena
Ortega Montero Maria del Carmen
Verbiest Patricia
Hasnaoui Rachid
Gervasoni Sergio
Bengtsson Eva
Volante Sandra
Kalossakas Konstantinos
Sanz Canil Sergio

 

Asendusliikmed

N/A

Avaldamise kuupäev : 12/09/2019 - 16:03
Ajakohastatud : 12/09/2019 - 16:04