Home > Job opportunities > Membri tal-bord tal-għażla - Assistenti tas-sigurtà - Sigurtà tal-informazzjoni u tad-dokumenti - Assistenti tas-sigurtà - Sigurtà teknika - Assistenti tas-sigurtà - Operazzjonijiet tas-sigurtà

Membri tal-bord tal-għażla - Assistenti tas-sigurtà - Sigurtà tal-informazzjoni u tad-dokumenti - Assistenti tas-sigurtà - Sigurtà teknika - Assistenti tas-sigurtà - Operazzjonijiet tas-sigurtà

Nixtiequ nfakkruk li x-xogħol u d-deliberazzjonijiet tal-bordijiet ta' selezzjoni kollha huma konfidenzjali u hu pprojbit li kwalunkwe persuna li mhix membru tal-bord li tagħmel kwalunkwe tentattiv biex tikkuntattja lill-membru tal-bord; il-kandidati biss li jeżerċitaw id-drittijiet ta' appell li huma miftuħin għalihom jistgħu  (permezz ta' EPSO), bil-miktub u skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa, jagħmlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom liċ-Chairperson tal-bord tas-selezzjoni.

Chairperson

Durand Fabien

Chairperson alternattiv

Dehon Pierre-Jacques
Jarecsni Laszlo

Membri

Curran Christian
Mehl Bruno
Heed Kristina
Marin Constantin
Lehmusjarvi Inkeri
Fourneau Stéphane
Inclan Gonzalez Antonio
Grange Jean-François
Knudsen Morten
Piechowski Arkadiusz
De Boeck Koenraad
Perez Antonio
Decoutere Dominiek
Westberg Lena
Ortega Montero Maria del Carmen
Verbiest Patricia
Hasnaoui Rachid
Gervasoni Sergio
Bengtsson Eva
Volante Sandra
Kalossakas Konstantinos
Sanz Canil Sergio

 

Membri alternattivi

N/A

 

Data tal-post : 12/09/2019 - 16:03
Aġġorna d-data : 12/09/2019 - 16:04