Home > Job opportunities > Członkowie komisji konkursowej - Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo informacji i dokumentów - Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo techniczne - Asystenci ds. bezpieczeństwa – Operacje w zakresie bezpieczeństwa

Członkowie komisji konkursowej - Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo informacji i dokumentów - Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo techniczne - Asystenci ds. bezpieczeństwa – Operacje w zakresie bezpieczeństwa

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Durand Fabien

Zastępca przewodniczącego 

Dehon Pierre-Jacques
Jarecsni Laszlo

Członkowie

Curran Christian
Mehl Bruno
Heed Kristina
Marin Constantin
Lehmusjarvi Inkeri
Fourneau Stéphane
Inclan Gonzalez Antonio
Grange Jean-François
Knudsen Morten
Piechowski Arkadiusz
De Boeck Koenraad
Perez Antonio
Decoutere Dominiek
Westberg Lena
Ortega Montero Maria del Carmen
Verbiest Patricia
Hasnaoui Rachid
Gervasoni Sergio
Bengtsson Eva
Volante Sandra
Kalossakas Konstantinos
Sanz Canil Sergio

 

Zastępcy członków

N/A

Data publikacji : 12/09/2019 - 16:03
Data aktualizacji : 12/09/2019 - 16:04