Home > Job opportunities > Členovia výberovej komisie - Bezpečnostní asistenti – Bezpečnosť informácií a dokumentov - Bezpečnostní asistenti – Technická bezpečnosť - Bezpečnostní asistenti – Bezpečnostné operácie

Členovia výberovej komisie - Bezpečnostní asistenti – Bezpečnosť informácií a dokumentov - Bezpečnostní asistenti – Technická bezpečnosť - Bezpečnostní asistenti – Bezpečnostné operácie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Durand Fabien

Zastupujúci predseda

Dehon Pierre-Jacques
Jarecsni Laszlo

Členovia

Curran Christian
Mehl Bruno
Heed Kristina
Marin Constantin
Lehmusjarvi Inkeri
Fourneau Stéphane
Inclan Gonzalez Antonio
Grange Jean-François
Knudsen Morten
Piechowski Arkadiusz
De Boeck Koenraad
Perez Antonio
Decoutere Dominiek
Westberg Lena
Ortega Montero Maria del Carmen
Verbiest Patricia
Hasnaoui Rachid
Gervasoni Sergio
Bengtsson Eva
Volante Sandra
Kalossakas Konstantinos
Sanz Canil Sergio

 

Zastupujúci členovia

N/A

Dátum publikovania : 12/09/2019 - 16:03
Dátum aktualizácie : 12/09/2019 - 16:04