Home > Job opportunities > Člani natečajne komisije - Strokovno-tehnični uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov - Strokovno-tehnični uslužbenci za tehnično varnost - Strokovno-tehnični uslužbenci za varnost

Člani natečajne komisije - Strokovno-tehnični uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov - Strokovno-tehnični uslužbenci za tehnično varnost - Strokovno-tehnični uslužbenci za varnost

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Durand Fabien

Namestnik predsedujočega

Dehon Pierre-Jacques
Jarecsni Laszlo

Člani

Curran Christian
Mehl Bruno
Heed Kristina
Marin Constantin
Lehmusjarvi Inkeri
Fourneau Stéphane
Inclan Gonzalez Antonio
Grange Jean-François
Knudsen Morten
Piechowski Arkadiusz
De Boeck Koenraad
Perez Antonio
Decoutere Dominiek
Westberg Lena
Ortega Montero Maria del Carmen
Verbiest Patricia
Hasnaoui Rachid
Gervasoni Sergio
Bengtsson Eva
Volante Sandra
Kalossakas Konstantinos
Sanz Canil Sergio

 

Nadomestni člani

N/A

 

Datum objave : 12/09/2019 - 16:03
Datum posodobitve : 12/09/2019 - 16:04