Home > Job opportunities > Uttagningskommitténs medlemmar - Säkerhetsassistenter – informations- och dokumentsäkerhet - Säkerhetsassistenter – teknisk säkerhet - Säkerhetsassistenter – säkerhetsverksamhet

Uttagningskommitténs medlemmar - Säkerhetsassistenter – informations- och dokumentsäkerhet - Säkerhetsassistenter – teknisk säkerhet - Säkerhetsassistenter – säkerhetsverksamhet

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Durand Fabien

Ställföreträdande ordförande

Dehon Pierre-Jacques
Jarecsni Laszlo

Medlemmar

Curran Christian
Mehl Bruno
Heed Kristina
Marin Constantin
Lehmusjarvi Inkeri
Fourneau Stéphane
Inclan Gonzalez Antonio
Grange Jean-François
Knudsen Morten
Piechowski Arkadiusz
De Boeck Koenraad
Perez Antonio
Decoutere Dominiek
Westberg Lena
Ortega Montero Maria del Carmen
Verbiest Patricia
Hasnaoui Rachid
Gervasoni Sergio
Bengtsson Eva
Volante Sandra
Kalossakas Konstantinos
Sanz Canil Sergio

 

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Publicerat den : 12/09/2019 - 16:03
Senaste uppdatering : 12/09/2019 - 16:04