Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на научните изследвания – Качествена и количествена оценка на въздействието на политиките

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 09/09/2019

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 73

Минимален резултат, необходим за допускане: 45​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/09/2019 - 15:54
Дата на актуализацията : 01/10/2019 - 17:31