Poziv u centar za procjenu - Administratori u području znanstvenog istraživanja – kvantitativna i kvalitativna procjena učinka / evaluacija politika

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 09/09/2019

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 73

Najmanji ukupni broj bodova:  45​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 26/09/2019 - 15:54
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/10/2019 - 17:31