Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – ilościowa i jakościowa ocena skutków / ewaluacja polityki

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 09/09/2019

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 73

Minimalny wynik: 45​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 26/09/2019 - 15:54
Data aktualizacji : 01/10/2019 - 17:31