Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на научните изследвания – Приложения на науката за данните

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 16/09/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 34

Минимален резултат: 37​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/09/2019 - 15:54
Дата на актуализацията : 01/10/2019 - 17:33