Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 16/09/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 34

Ελάχιστη βαθμολογία: 37​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/09/2019 - 15:54
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/10/2019 - 17:33