Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – zastosowania nauki o danych

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 16/09/2019

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 34

Minimalny wynik: 37​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 26/09/2019 - 15:54
Data aktualizacji : 01/10/2019 - 17:33