Pozvánka do hodnotiaceho centra - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 16/09/2019

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 34

Minimálny počet bodov: 37​

Referencia: 
Dátum publikovania : 26/09/2019 - 15:54
Dátum aktualizácie : 01/10/2019 - 17:33