Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на научните изследвания – Моделиране за целите на политиките

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 16/09/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 30

Минимален резултат: 46​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/09/2019 - 15:57
Дата на актуализацията : 01/10/2019 - 17:35