Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Δημιουργία μοντέλων πολιτικής

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 16/09/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 30

Ελάχιστη βαθμολογία: 46​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/09/2019 - 15:57
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/10/2019 - 17:35