Poziv u centar za procjenu - Administratori u području znanstvenog istraživanja – izrada modela politika

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 16/09/2019

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 30

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 46​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 26/09/2019 - 15:57
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/10/2019 - 17:35