Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – modelowanie na potrzeby polityki

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 16/09/2019

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 30

Minimalny wynik: 46​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 26/09/2019 - 15:57
Data aktualizacji : 01/10/2019 - 17:35