Pozvánka do hodnotiaceho centra - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – modelovanie politických opatrení

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 16/09/2019

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 30

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 46​

Referencia: 
Dátum publikovania : 26/09/2019 - 15:57
Dátum aktualizácie : 01/10/2019 - 17:35