Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 05/09/2019

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 63

Минимален резултат, необходим за допускане: 35​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/09/2019 - 15:58
Дата на актуализацията : 01/10/2019 - 17:36