Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Πυρηνική έρευνα και παροπλισμός

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/09/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 63

Ελάχιστη βαθμολογία: 35​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/09/2019 - 15:58
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/10/2019 - 17:36