Poziv u centar za procjenu - Administratori u području znanstvenog istraživanja – nuklearna istraživanja i razgradnja

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 05/09/2019

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 63

Najmanji ukupni broj bodova:  35​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 26/09/2019 - 15:58
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/10/2019 - 17:36