Kvietimas į vertinimo centrą - Mokslinių tyrimų srities administratoriai. Branduoliniai moksliniai tyrimai ir branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimas

Kvietimų į vertinimo centrą skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 05/09/2019

Apytikslis į vertinimo centrą pakviestų kandidatų skaičius: 63

Mažiausias balų skaičius, kurį turi būti surinkę kandidatai: 35​

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 26/09/2019 - 15:58
Atnaujinta : 01/10/2019 - 17:36