Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – badania jądrowe i likwidacja obiektów jądrowych

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 05/09/2019

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 63

Minimalny wynik: 35​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 26/09/2019 - 15:58
Data aktualizacji : 01/10/2019 - 17:36