Pozvánka do hodnotiaceho centra - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – jadrový výskum a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 05/09/2019

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 63

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 35​

Referencia: 
Dátum publikovania : 26/09/2019 - 15:58
Dátum aktualizácie : 01/10/2019 - 17:36