Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony - Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony

Członkowie komisji konkursowej - Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony - Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Nardi, Alessio

Zastępca przewodniczącego 

Caruso, Massimiliano

Le Glaunec, Jean-Stéphane

Członkowie

Philips, Raphael

De Giorgi, Alfredo

Valsesia, Nicoletta

Marin, Constantin

Domingues Camarinha Jony

Decuyper Sebastiaan

Barham, Derek Emilio

Ortega Montero Maria del Carmen

Bellomo, Joseph

Inclan Gonzalez, Antonio

Marvona, Anna

Westberg, Lena

Zastępcy członków

Goedertier, Jan Andre

Mihaela Adelina Huminic Orzu

Galvez Via Rafael

Pladet, Philippe

Mincu, lolanda Maria

Gervasoni, Sergio

Garcia-Nieto, Miguel Angel

Oscilowska, Marzena

Bilic, Danko

Data publikacji : 30/09/2019 - 12:01
Data aktualizacji : 30/09/2019 - 12:16