Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Ozbrojení príslušníci bezpečnostných a ochranných služieb - Ozbrojení príslušníci bezpečnostných a ochranných služieb

Členovia výberovej komisie - Ozbrojení príslušníci bezpečnostných a ochranných služieb - Ozbrojení príslušníci bezpečnostných a ochranných služieb

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Nardi, Alessio

Zastupujúci predseda

Caruso, Massimiliano

Le Glaunec, Jean-Stéphane

Členovia

Philips, Raphael

De Giorgi, Alfredo

Valsesia, Nicoletta

Marin, Constantin

Domingues Camarinha Jony

Decuyper Sebastiaan

Barham, Derek Emilio

Ortega Montero Maria del Carmen

Bellomo, Joseph

Inclan Gonzalez, Antonio

Marvona, Anna

Westberg, Lena

Zastupujúci členovia

Goedertier, Jan Andre

Mihaela Adelina Huminic Orzu

Galvez Via Rafael

Pladet, Philippe

Mincu, lolanda Maria

Gervasoni, Sergio

Garcia-Nieto, Miguel Angel

Oscilowska, Marzena

Bilic, Danko

Dátum publikovania : 30/09/2019 - 12:01
Dátum aktualizácie : 30/09/2019 - 12:16