Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Uttagningskommitténs medlemmar - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Nardi, Alessio

Ställföreträdande ordförande

Caruso, Massimiliano

Le Glaunec, Jean-Stéphane

Medlemmar

Philips, Raphael

De Giorgi, Alfredo

Valsesia, Nicoletta

Marin, Constantin

Domingues Camarinha Jony

Decuyper Sebastiaan

Barham, Derek Emilio

Ortega Montero Maria del Carmen

Bellomo, Joseph

Inclan Gonzalez, Antonio

Marvona, Anna

Westberg, Lena

Ställföreträdande medlemmar

Goedertier, Jan Andre

Mihaela Adelina Huminic Orzu

Galvez Via Rafael

Pladet, Philippe

Mincu, lolanda Maria

Gervasoni, Sergio

Garcia-Nieto, Miguel Angel

Oscilowska, Marzena

Bilic, Danko

Publicerat den : 30/09/2019 - 12:01
Senaste uppdatering : 30/09/2019 - 12:16