Home > Job opportunities > Wstępne wyniki – etap pierwszy - Administratorzy w dziedzinie prawa finansowego

Wstępne wyniki – etap pierwszy - Administratorzy w dziedzinie prawa finansowego

Publikacja wyników wstępnych (pierwszego etapu) na kontach kandydatów w portalu EPSO: 27/09/2019

Liczba kandydatów dopuszczonych do kolejnej fazy testów („ocena zdolności”): 220

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 30/09/2019 - 12:23
Data aktualizacji : 09/10/2019 - 15:25