Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Администратори по право в областта на Икономическия и паричен съюз

Резултати от подбора — първи етап - Администратори по право в областта на Икономическия и паричен съюз

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 27/09/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 17

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 30/09/2019 - 12:26
Дата на актуализацията : 09/10/2019 - 15:25