Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području prava ekonomske i monetarne unije

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području prava ekonomske i monetarne unije

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 27/09/2019

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 17

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 30/09/2019 - 12:26
Datum zadnjeg ažuriranja : 09/10/2019 - 15:25