Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора – втори етап - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Резултати от подбора – втори етап - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 20/09/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 46

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 31​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 04/10/2019 - 11:14
Дата на актуализацията : 04/10/2019 - 11:15