Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/09/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 46

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 31​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/10/2019 - 11:14
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 04/10/2019 - 11:15